Integritetspolicy

Den nya lagen om hantering av personuppgifter, GDPR, ställer höga krav på när, var, hur och varför ett företag får spara och hantera personuppgifter. Som personuppgifter räknas allt som gör att en enskild individ kan identifieras, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ansiktsfoton och så vidare. Lagen ställer också krav på att varje enskild individ gratis och snabbt ska kunna få reda på vilka uppgifter respektive företag lagrar. Ytterligare ställer lagen krav på att företagare utan dröjsmål ska radera de personuppgifter som en enskild person önskar att man raderar såvida dess lagring och hantering inte krävs enligt andra lagar, till exempel bokföringslagen.

Stinas Trädgårdshjälp följer GDPR och är noga med att hantera alla personuppgifter med försiktighet. Stinas Trädgårdshjälp samlar endast de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra våra åtaganden. Inga personuppgifter delas med annan part såvida det inte krävs enligt lag eller begärs av myndighet som har rätt att kräva tillgång till dem. Personuppgifterna raderas regelbundet då de inte längre behövs för att fullfölja våra åtaganden eller som inte enligt lag måste sparas.
Välkommen att kontakta mig om du önskar:

  • veta mer om hur Stinas Trädgårdshjälp hanterar personuppgifter
  • veta om och i så fall vilken information om dig Stinas Trädgårdshjälp hanterar
  • få information om dig raderad